April 2018

April - To BARF or not to BARF?


Tegenwoordig is er een grote groep honden- en kattenbezitters die hun huisdieren voert met rauwe vleesvoeding. Dit kan gaan van commercieel beschikbare producten tot zelf samengestelde maaltijden. De grootste drijfveer hierachter is vaak de gedachte dat deze voeding beter aanleunt bij de voeding die de voorouders van de hond of kat aten en zodoende natuurlijker zou zijn. Ook worden er vele voordelen gezien in het geven van rauwe voeding met betrekking tot de gezondheid van je dier. Is dit echter wel het geval? Zijn er zaken waar je rekening mee moet houden of kan iedereen dit snel opstarten? We geven jullie hierover graag ons standpunt.

De redenen om een natuurlijk dieet op te starten zijn voor iedereen anders. Vaak wordt hiermee gestart omdat er verschillende 'succesverhalen' terug te vinden zijn waarbij honden en katten, na overschakelen op rauwe vleesvoeding, genezen zijn van huidaandoeningen of maagdarmklachten. Tot op heden is er echter nog geen wetenschappelijk bewijs dat deze voeding effectiever is dan commercieel beschikbare voeding.

Onder rauwe vleesvoeding verstaan we een dieet bestaande uit rauwe producten. Dit kan gaan van een zelf samengesteld dieet tot de bekende BARF producten. BARF staat voor 'bone and raw food' en is tegenwoordig ook commercieel beschikbaar. Belangrijk om weten is dat er wel degelijk een aantal risico's verbonden zijn aan het voederen van rauwe vleesvoeding.

Ten eerste bestaat het risico op het geven van een incompleet dieet. Zowel bereide diëten als zelf samengestelde maaltijden kunnen op lange termijn tekorten opleveren aan bepaalde nutriënten. Vooral jonge, opgroeiende dieren zijn hier extra gevoelig aan.

Ten tweede is er wel degelijk een verhoogd risico op infectie van zowel het huisdier als de eigenaar met bacteriën en/of parasieten. Zo werden er in een studie, uitgevoerd begin 2018, verschillende commerciële rauwe vleesvoedingen getest op de aanwezigheid van mogelijk schadelijke bacteriën en parasieten. De bacterie E. coli werd hierbij teruggevonden in tot wel 80% van de aangekochte voeding. Listeria in tot wel 50% en Salmonella in 20% van de gevallen. In tot 10% van de voedingen werden verschillende parasieten aangetoond.

Directe besmetting van de eigenaar en gezinsleden met deze pathogenen kan uiteraard voorkomen worden door optimale hygiëne bij bewaring en verwerking van deze voeding. Besmetting van het huisdier kan enkel voorkomen worden door het vlees vooraf voldoende te verhitten.

Artikel over het voeren van rauwe vleesvoeding

De keuze om rauwe vleesvoeding te geven moet dus goed overwogen worden.