September

September - niet alleen wij hebben last van de muggen


Het is weer de hoogste tijd om de vaccinatiestatus van je konijn in orde te brengen. September is de maand met de grootste kans op myxomatosebesmetting.


Myxomatose is een virusziekte. Het virus is een Myxomavirus, een soort pokkenvirus. Het wordt overgedragen door stekende insecten (muggen, vlooien, ...). De mug bijt een in het wild levend besmet konijn en neemt de viruspartikeltjes mee. Als de mug een gezond konijn bijt, kan ze die viruspartikeltjes overdragen. Gezien muggen overal vliegen, kunnen binnengehouden konijnen ook besmet worden.Zorg er dus in de eerste plaats voor dat muggen niet bij je konijn kunnen komen. Met een muggengaas kun je voorkomen dat de muggen binnenkomen in de ruimte waarin je konijn leeft. Leeft je konijn in een buitenperk, dan kan een klamboe een oplossing zijn. Probeer waterpartijen in de omgeving van je konijn te vermijden, zoals emmers met water, bloempotten en schalen met water, onafgedekte regentonnen,...Vrouwelijke muggen leggen de eitjes in het stilstaand water. Het zijn trouwens enkel de vrouwelijke muggen die bijten omdat ze bloed nodig hebben voor de ontwikkeling van de eieren. De overdracht van het virus kan ook gebeuren via direct contact. Dit direct contact kan een ziek, besmet konijn zijn of materiaal dat in contact gekomen is met een besmet konijn. Heb je een groepsvesting van konijnen en wordt er eentje ziek, verwijder dit konijn onmiddellijk van de andere dieren. Probeer tevens te voorkomen dat wilde konijnen bij je huiskonijn(en) kunnen komen. Contact tussen twee dieren door de afsluiting is voldoende om een besmetting over te zetten. Hou er ook rekening mee dat egels vaak besmet zijn met vlooien. Gezien vlooien steken om bloed te zuigen, kunnen deze vlooien myxomatose-besmettingen overzetten.

Hoe kun je zien dat je konijn mogelijks besmet is? Bij een besmet konijn treedt er zwelling op in de kop - en anusstreek binnen de 2 weken. Typisch is het zwellen van de oogleden. Deze slaan bovendien vaak rood uit. De oogleden kunnen zo hard zwellen dat de ogen volledig dicht zijn en het konijn niet meer kan zien. Naast de oogleden, zwelt de oorbasis. De oren kunnen zelfs gaan afhangen door het gewicht van de zwelling. Zwellingen treden ook op op de neusrug. Achteraan zwelt de anus en vagina-regio op. In een klassiek myxomatose-stadium kunnen pokachtige knobbels (myxomen) op de oogleden, het gezicht en de oren van het konijn ontstaan. De oogleden ontsteken verder er er komt etter uit de ooghoeken. De oogleden kleven dicht. De neus zwelt dicht, zodat de ademhaling erg moeilijk wordt. Ook de longen kunnen mee geïnfecteerd worden. Tijdens een besmetting voelt het konijn zich echt ziek. Het eet minder en is suf. Uiteindelijk zal het konijn sterven. Slechts een heel klein percentage van de besmette konijnen, overleven de ziekte (al dan niet met behandeling).

Gezien een besmet konijn zeer weinig overlevingskansen heeft, blijft voorkomen beter dan genezen. De beste bescherming tegen deze erge ziekte gebeurt met een vaccinatie. Het vaccin dat we in onze praktijk gebruiken heet 'nobivac Myxo-RHD' en is een combinatievaccin tegen myxomatose en RHD type 1 (Rabbit Haemorrhagic Disease, een andere virusziekte). De bescherming start 1 week na het toedienen en beschermt 1 jaar. Het kan gegeven worden vanaf een leeftijd van 5 weken en wordt geplaatst met een onderhuidse injectie in de flankstreek.

Wens je je dier een (her)vaccinatie te geven, neem dan gerust contact met de praktijk. Wij hebben dit vaccin steeds in voorraad. Een afspraak kan vrij snel ingepland worden. Na de vaccinatie ontvang je een vaccinatieboekje, waarin vermeld staat waarmee en door wie je konijn gevaccineerd werd en wanneer de hervaccinatie moet gebeuren (na 1 jaar). Op onze praktijk sturen we tevens een herinneringsbrief na een jaar om je eraan te herinneren dat de vaccinatie van je konijn verloopt.


Henk